Uudised

Tallinna Ringkonnakohus kinnitas üle 6 aasta kestnud AS Pere kriminaalasjas advokaadibüroo RASK seisukohta

‹ Kõik uudised

Tallinna Ringkonnakohus kinnitas üle 6 aasta kestnud AS Pere kriminaalasjas advokaadibüroo RASK seisukohta

7. novembril 2018 kinnitas Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium oma otsusega üle 6 aasta kestnud ja palju tähelepanu pälvinud AS Pere kriminaalasjas advokaadibüroo RASK seisukohta oma kliendi õigsuses.

Tallinna Ringkonnakohus tühistas Harju Maakohtu süüdimõistva otsuse AS Pere kriminaalasjas, mõistes endised ettevõtte nõukogu liikmed Rein Kilk, Kaie Raig, Neeme Raig ja Kristjan Oolo neile esitatud süüdistustes õigeks.

„Oleme seisukohal, et ringkonnakohus tegi õige ja põhjendatud otsuse – otsuse mis arvestab Eestis kehtiva ühinguõiguse aluspõhimõtteid. See on otsus, mis oma sõnastuses rajaneb kehtivale Riigikohtu praktikale ja rõhutab seda veel kord üle. Lihtsustatult on ju nii ringkonnakohtu otsuse kui valitseva Riigikohtu praktika sõnum äärmiselt loogiline: kontsernisisese tehinguga ei saa emaühingule kahju tekitada, kuna emaühingu varade maht tehingu tulemusena ei vähene. See on olnud ka kaitsjate keskne seisukoht alates menetluse esimestest päevadest,“ kommenteerib lahendit RASKi partner Ramon Rask.

Samas kriminaalasjas leidis Harju Maakohus 28.05.2018, et emaühingult värskelt asutatud 100%-lise osalusega tütarühingule kogu vara üleandmine muudab emaühingu varatuks. Tänase otsusega kinnitas aga Tallinna Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium Riigikohtu tsiviilkolleegiumi poolt varasemalt sõnastatud praktikat ning RASKi advokaatide seisukohta, et analoogsetes kontsernisisestes tehingutes emaühingu vara väärtus ei vähene ning võlausaldajate huve taolised tehingud kahjustada ei saa.
Emaühingu poolt tütarühingule vara üleandmisel muutub üle antava vara ulatuses tütarühingu osa väärtus, mistõttu emaühingu vara kogumi tervikväärtus ei muutu. Sellest tulenevalt oli ka Tallinna Ringkonnakohus seisukohal, et 2012. aastal AS Pere poolt 100%-lisele värskelt asutatud tütarühingule OÜ Pere Pagar leivatööstuse kinnistute ja kaubamärkide üleandmine AS Pere vara väärtust ei vähendanud.

Tallinna Ringkonnakohtu otsust on prokuratuuril võimalik vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.