KONTAKT

Märt Rask

mart.rask@rask.ee

Haldusõigus, riigiõigus ja põhiseaduslikkuse järelevalve

RASKi ainulaadset haldusmenetluse ja riigiõiguse meeskonda juhib büroos endine Eesti Vabariigi Justiitsminister ja Riigikohtu esimees Märt Rask. Teda toetab endine Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhataja Villy Lopman.

Eelnimetatud unikaalne ekspertide kombinatsioon võimaldab RASKil pakkuda oma klientidele riigiõiguse ja põhiseaduslikkuse küsimustes mitte lihtsalt parimat teenust, vaid ka eksklusiivset õigusnõu.

RASKi riigiõiguse meeskond on enda ainulaadse kogemuste pagasi tõttu eriliselt tugev põhiseaduslikkuse küsimuste analüüsimisel ja ka kohtus menetlemisel. Näiteks on RASK tõstatanud põhiseaduslikkuse küsimusi nii maksude valdkonnas (nt pakendiaktsiis ja maamaks) kui ka väljaspool seda (nt vaidluses riigi ja omavalitsuste vahel keskkonnatasude välja maksmise üle).

RASKi haldusõiguse meeskond on tugev partner ka riigi õigusabi valdkonnas. 2014. aastal valis Eesti Advokatuur Raski oma ainsaks koostööpartneriks avalikku õigust puudutavates riigi õigusabi asjades. Vähem kui aasta jooksul on Rask antud hanke raames esindanud kliente enam kui sajas haldusasjas – sh vaidlustes nii Maksu- ja Tolliameti, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti kui ka kohalike omavalitsustega.

 

Näiteid tehtud töödest: