KONTAKT

Tarmo Peterson

tarmo.peterson@rask.ee

Konkurents, riigihanked ja energeetika

RASKi advokaadid nõustavad kliente igapäevaselt konkurentsiõiguse, energeetika ja riigihangete küsimustes, mille eduka praktiseerimise üks pant on Raski meeskonna ulatuslik ja kohati unikaalne kogemustepagas haldus- ja riigiõiguse valdkonnas.

Raski kogemus konkurentsiõiguse valdkonnas on suures plaanis jagatav kaheks:

1) Omandamis- ja ülevõtmistehingute konkurentsiõiguslikud küsimused (sh nõustamine  koondumise kontrolli menetluses,  konkurentsipiirangute sõnastamine tehingutes ning ka tähelepanu juhtimine konkurenti kahjustavatele piirangutele juriidiliste auditite käigus);

2) Kõik ülejäänud konkurentsialased küsimused (sh  nõustamine seonduvalt nõuetega, mis tulenevad  turgu valitsevale ettevõtjale, samuti riigiabi küsimustes).

 

Näiteid tehtud töödest energeetika valdkonnas:

  • Tootmisüksuste arendamise nõustamine (nt Mäli&Tamba tuulepargi projekt);
  • Tootmisüksuste omandamise küsimused (nt Energate’i nõustamine enam kui seitsmes omandamistehingus);
  • Majandustegevusega seotud vaidlused (nt Tuuleenergia üheksa kohtuvaidlust).

Riigihanked

Advokaadibüroo RASK nõustab riigihangete valdkonnas nii hankijaid kui ka pakkujaid, tagades tugeva õigusliku kompetentsi kõikides hankemenetluse etappides.

>> Loe lisa: RIIGIHANKED