KONTAKT

Timo Kullerkupp

timo.kullerkupp@rask.ee

Pangandus, finantseerimine ja kapitaliturud

RASKi kogenud finantsvaldkonna spetsialistid nõustavad kliente kõigis panganduse, finantseerimise ja kapitaliturgude valdkonda puudutavates küsimustes. Meie advokaadid suudavad leida kliendi jaoks kõige otstarbekamad ja kasumlikumad lahendused keerukates situatsioonides ning vajadusel ka kohtuvaidlustes.

Samuti nõustame kliente suhtluses regulaatoriga – nt loataotluste menetlustes (sh olulise osaluse omandamine, krediidiandja tegevusloa väljastamine) ning panustame aktiivselt valdkonda kujundava seadusandluse väljatöötamisse (nt Krediidiandjate ja -vahendajate seadus).

 

Näiteid tehtud töödest: