KONTAKT

Tarmo Peterson

tarmo.peterson@rask.ee

Vaidluste lahendamine

RASK nõustab ja esindab kliente tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetlustes. Olgu vaidluse ese rahaline nõue, eesmärk kliendi huvide kaitsmine pankrotimenetluses või kliendi õiguste kaitsmine haldusorgani omavoli eest, on Raski meeskond orienteeritud tulemusele. Teeme oma tööd operatiivselt ja lähtume kliendi personaalsetest vajadustest.

 

Näiteid tehtud töödest: