Kriminaalmenetlus

RASKi kriminaalmenetluse eksperdid on spetsialiseerunud ennekõike klientide kaitsmisele komplitseeritud maksu– ja majanduskuritegude menetlustes.

Field information

RASKi advokaadid on saavutanud korduvalt kliendi õigeksmõistmisi väga keerulistes kohtuvaidlustes. Näiteks on RASK edukalt esindanud klienti Lõuna-Eesti ühes suurimas, nn „arvevabriku“ kriminaalasjaks tituleeritud kohtumenetluses. Samuti on RASK esindanud Rein Kilki ja teisi Pere AS juhtivtöötajaid pea dekaadi väldanud nn Tartu leivatehase kriminaalmenetluses.

RASKi kriminaalmenetluse meeskonna eduka töö tulemusena on Riigikohus pidanud üle vaatama ja sõnastama mitmeid kriminaalmenetluse objektiivse läbiviimise seisukohast olulisi kaitseõiguse tagatisi - näiteks vajadust lõpetada kriminaalmenetlus mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu või kohustust tagada kaitsjatele efektiivne kaebevõimalus jälitustegevuse ebaseaduslikkuse osas.

Valdkonna juhid:Valdkonna kaasjuht – Ramon Rask.

Meeskonna tööd juhib partner Ramon Rask, kes olles paralleelselt ka ärinõustamise valdkonna juht, omab laiapõhjalist teadmist ja tunnetust sellest, kuivõrd detailsed ja nüansirohked võivad olla majandussektori põhised argumendid, mida maksu- ja majandussüütegude tasakaalustatud menetlemisel on vajalik esile tuua.

Lisaks ulatuslikule praktilisele tööle on Ramon avaldanud mitmeid karistusõigust puudutavaid teadusartikleid - näiteks Juridica Internationalis ühingu karistusõiguslikust vastutusest jagunemise korral.Valdkonna kaasjuht - Andrei Svištš

Andrei on Eesti üks silmapaistvamaid uue generatsiooni kriminaalmenetluse eksperte, kes spetsialiseerunud majanduskuritegude valdkonnale. Andrei esindab kliente peamiselt kohtuvaidlustes ning on sageli nõustajaks suuremahuliste ja keeruliste kriminaalasjade juures, milledest mitmed lahti rullunud ka suure meedia tähelepanu ja surve all (näit Tallinna Sadama kriminaalasi, Rein Kilgi ja AS Pere kriminaalvaidlus).


Andrei on täiendanud oma oskusi ja kvalifikatsioone euroopaüleses NETPRALAT kriminaalõiguse treeningprogrammis, teeb klientide esindamisel koostööd ka rahvusvahelisel tasandil ning on kaasaegse kriminaalmenetluse metoodikates koolitajaks ka oma kolleegidele Eesti Advokatuuris.