Kriminaalmenetlus

RASKi kriminaalmenetluse eksperdid on spetsialiseerunud ennekõike klientide kaitsmisele komplitseeritud maksu– ja majanduskuritegude menetlustes.

Field information

RASKi advokaadid on saavutanud korduvalt kliendi õigeksmõistmisi väga keerulistes kohtuvaidlustes. Näiteks on RASK edukalt esindanud klienti Lõuna-Eesti ühes suurimas, nn „arvevabriku“ kriminaalasjaks tituleeritud kohtumenetluses. Samuti on RASK esindanud Pere AS juhtivtöötajaid pea dekaadi väldanud nn Tartu leivatehase kriminaalmenetluses.

RASKi kriminaalmenetluse meeskonna eduka töö tulemusena on Riigikohus pidanud üle vaatama ja sõnastama mitmeid kriminaalmenetluse objektiivse läbiviimise seisukohast olulisi kaitseõiguse tagatisi - näiteks vajadust lõpetada kriminaalmenetlus mõistliku menetlustähtaja möödumise tõttu või kohustust tagada kaitsjatele efektiivne kaebevõimalus jälitustegevuse ebaseaduslikkuse osas.

Valdkonna juht:Valdkonna juht - Andrei Svištš

Andrei on Eesti üks silmapaistvamaid uue generatsiooni kriminaalmenetluse eksperte, kes spetsialiseerunud majanduskuritegude valdkonnale. Andrei esindab kliente peamiselt kohtuvaidlustes ning on sageli nõustajaks suuremahuliste ja keeruliste kriminaalasjade juures, millest mitmed lahti rullunud ka suure meedia tähelepanu ja surve all (näit Tallinna Sadama kriminaalasi, AS Pere kriminaalvaidlus).


Andrei on täiendanud oma oskusi ja kvalifikatsioone euroopaüleses NETPRALAT kriminaalõiguse treeningprogrammis, teeb klientide esindamisel koostööd ka rahvusvahelisel tasandil ning on kaasaegse kriminaalmenetluse metoodikates koolitajaks ka oma kolleegidele Eesti Advokatuuris.