Perekond ja pärimine

RASK nõustab oma kliente kõigis perekonna- ja pärimisõigusega seotud küsimustes, omades kompetentse ja kogemust ka piiriüleste vaidluste lahendamisel.

Field information

Perekonnaõigusega seotud küsimuste puhul on büroo eesmärgiks abistada kliente esmajärgus kokkulepete saavutamisel. Samas on RASKil mahukas kogemus klientide esindamiseks ka väga teravates vaidlustes - näiteks laste hooldusõiguse ja elukorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks - nii kohtuväliselt ning vajadusel kohtusüsteemi toel.

RASK nõustab kliente ka abielu lahutamise ja vara jagamisega seotud küsimustes. Pärimisõigus valdkonnas on RASK aidanud kliente nii viimaste tahteavalduste tegemisel, samuti testamendi ja pärimislepingu vaidlustamisel ning pärandvara jagamisel.

Valdkonna juhtValdkonna juht - Timo Kullerupp