Maksejõuetus ja saneerimine

RASKi meeskonna pikaajaline kogemus võimaldab aidata kliente kõigis pankrotimenetluse ja saneerimisvaldkonna küsimustes.

Field information


RASK on hinnatud nõustaja väga komplitseeritud pankrotimenetluste läbiviimisel ning kogenud esindaja mahukates maksejõuetusega seotud kohtuvaidlustes.

RASK on olnud nõustajaks nii pankrotihalduritele, võlausaldajatele kui ka võlgnikele - sh Werol Tehased AS (pankrotis) pankrotimenetluses, Lõuna Toiduainetetööstuse AS pankrotimenetluses; Scantrans AS (pankrotis) pankrotihalduri esindamisel enam kui kümnes kohtuvaidluses (sh juhatuse liikme vastu esitatud ca 7 miljoni euroses kahjunõudes); Süda Maja AS (pankrotis) pankrotihalduri nõustamisel ja esindamisel enam kui kümnes kohtuvaidluses; Pere Restoranid AS pankrotihalduri nõustamisel; Hiiu Ravikeskuse esindamisel Sillen Konsultatsioonid pankrotimenetluses; Levadia Metall pankrotihalduri esindamisel ca 40 miljoni euroses nõude tunnustamise vaidluses Revertaga (Parex Bank); Rein Kilgi valdusettevõtte Transcom Grupp esindamisel Unicredit Bank AG pankrotiavalduse vastu.

Valdkonna juhtValdkonna juht – Tarmo Peterson.

Maksejõuetuse valdkonna tunnustatud eksperdina teeb Tarmo igapäevaselt koostööd Eesti juhtivate pankrotihalduritega, kes usaldavad Tarmo kompetentsi keeruliste pankrotivaidluste lahendamisel. Tarmo on ühtlasi Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kui ka üleeuroopalise maksejõuetusõiguse eksperte koondava INSOL Europe liige.

Tarmo on hinnatud koostööpartner ka riigi jaoks. Viimaste aastate jooksul on ta aidanud koostöös Maailmapangaga kaardistada Eesti maksejõuetus- ja pankrotimenetluse kitsaskohti ning on osalenud ka Eesti maksejõuetusseaduste revisjonil, aidates riigil valmistada ette uusi seadusmuudatusi saneerimismenetluse efektiivsuse tõstmiseks.

Tarmo kompetentsi on tunnustatud mainekas rahvusvahelises õigusturuülevaates The Legal 500. Kliendid tõstavad esile Tarmo pühendumist, süvenemisvõimet ning kiiret ja konstruktiivset analüüsioskust pingelistes olukordades.