Keskkond ja planeerimine

Field information

Advokaadibüroo RASK laialdane ekspertiis ja kogemus erinevate keskkonna- ja planeeringute valdkonnaga seotud õigusküsimuste käsitlemisel on põhjuseks, miks RASKi advokaadid on täna hinnatud partneriks nii ministeeriumitele seaduste ülevaatamisel, ettevõtjatele arendustegevuses ja kohalikele omavalitsustele ruumiplaneerimisel. Samuti on RASK klientideks erinevad keskkonnaorganisatsioonid ja kodanikeühendused.

RASK nõustab kliente nii väiksemate planeerimisalaste küsimuste lahendamisel kui ka paljude riikliku tähtsusega energeetika- ja infrastruktuuri objektide juures – alates raudteest, lennundusest ja kaevandustest, lõpetades Eesti suurimate tuule-, päikese- ja mereparkide arendusteni. Mahukamate projektide juures on RASKi advokaadid klientidele partneriks alates algidee väljatöötamisest (sh keskkonnamõjude hindamise ja kooskõlastmisega seotud küsimustest) kuni projekti lõpliku realiseerumiseni ning igapäevaste opereerimisega seotud õiguslike probleemide lahendamiseni. RASKi advokaadid esindavad kliente ka kohtuvaidlustes ning on sageli esindajaks Riigikohtusse jõudvates menetlustes.

Lisaks ettevõtjatele on RASK nõustajaks paljudele kohalikele omavalitsustele, keskkonnaorganisatsioonidele ja kodanikuühendustele (sh Eestimaa Looduse Fond, Eesti Metsa Abiks, Ornitoloogiaühing, Ihaste Elanike Liit jt). Tänu laialdasele kogemusele on RASKi õiguseksperdid hinnatud koostööpartneriks ka ministeeriumitele ja erialaliitudele.Valdkonna juht - Villy Lopman

Villy Lopman on Eesti üks tugevamaid õigusnõustajaid planeeringute valdkonnas, eriti küsimustes, mis hõlmavad läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega ning kohtuvaidlusi riigiga.

Villy omab laia kogemustepagasit erinevate omavalitsuste nõustamisel. Samuti on Villy sageli esindajaks planeerijatele, kodanikeühendustele ja erinevatele huvigruppidele suhetes omavalitsuste ja Keskkonnaametiga ning on aidanud ka ministeeriume seadusandlike vastuolude kaardistamisel.