Villy Lopman


Villy Lopman omab ulatuslikku kogemust ja ekspertiisi mitmel õiguslikul väljal, olles tuntud nii keskkonnaõiguse kui ka planeerimisõiguse advokaadina. Ta nõustab kliente peamiselt avaliku halduse valdkonnas, mis hõlmab mahukate õigusanalüüside läbiviimist, läbirääkimiste pidamist erinevate ametkondadega ning kohtuvaidlusi riigiga. Villy märkimisväärne oskus ja vilumus riigiametitega suhtlemises tugineb tema varasemale tegevusele Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning peajuristina samas ametis.

Omades põhjalikke teadmisi ja kogemust maksuõiguses, on Villy aastaid nõustanud väga erineva profiiliga kliente maksude valdkonnas. Lisaks keskendub ta kohalike omavalitsuste huvide kaitsmisele suhtluses riigiga.

Villy on nõustanud kliente erinevates uudseid lahendusi loovates kohtuasjades, ehitus- ja planeerimisalastes vaidlustes, olnud kaitsjaks Eesti suurimates majanduskriminaalasjades ning esindanud paljusid kliente ka Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Villy kuulub Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni ning annab sageli erialaseid koolitusi. Teiste hulgas on Villy viinud läbi koolitusi nii Maksu- ja Tolliameti ametnikele kui ka Eesti Vabariigi kohtunikele.