Infrastruktuur ja energeetika

RASK on olnud hinnatud õiguspartneriks paljudele riikliku tähtsusega energeetika- ja infrastruktuuri objektidele ja projektidele - alates sadamatest, raudteedest ja lennutranspordist, lõpetades tuuleparkide ja võrguteenuse osutajate nõustamisega.


Field information

RASK omab laialdasi kogemusi mahukate infrastruktuuri projektide teostamisel, aidates kliente sageli algidee väljatöötamisest projekti lõpliku realiseerumise ning igapäevaste opereerimisküsimustega seotud õiguslike probleemide lahendamiseni. Näiteks Läänemaa suurima tuulepargi (Tamba-Mäli tuuleelektrijaam) arendamisel nõustas RASK projekti alates riiklikust abimeetmest toetuse taotlemisest ning pankade, tuulikutootjate, võrguehitajate ja maaomanikega lepingute läbirääkimistest, kuni ehitusefaasis kaheksas kohtuvaidluses esindamise, pargile kasutusloa hankimise ja tuulepargi võrku liitmiseni.


Valdkonna juhid:Valdkonna kaasjuht - Ramon Rask.

Ramon Rask omab mitmekülgset kogemust erinevate infrastruktuuri valdkonnas tegelevate ettevõtete nõustamisel. Näiteks on Ramon olnud aastaid õigusnõustajaks Magnetic MRO-le ja Pärnu Sadamale infrastruktuuri küsimustes, juhtinud mahuka õigusauditi läbiviimist rahvusvahelisele Rail Baltic projektile ning aidanud kaasa mitmete silmapaistvate ja suuremahuliste energeetika valdkonna arendusprojektide realiseerumisele.Valdkonna kaasjuht - Marina Lapidus

Marina Lapidus on keskendunud taastuvenergia valdkonnale ning on olnud aastate jooksul nõustajaks paljude tuule- ja päikeseparkide arendusprojektide juures kui ka rahvusvahelistes ostu-müügitehingutes.


Lisaks ühinguõiguslikele küsimustele ning klientide esindamisele tehingutes on Marina klientidele toeks alates arendusprojektide kõige varasemates etappides - sh EL meetmete kaudu toetuste taotlemisel ning finantseerimisküsimustes.