Privaatsuspoliitika

Büroo võib töödelda, koguda, kasutada ning avaldada isikuandmeid kooskõlas käesolevate tingimuste ning seadusega. Sisestades Veebilehe kaudu oma isikuandmed, samuti kasutades Veebilehe vastavaid rakendusi või edastades Büroo domeeniga e-maili aadressile e-kirja, annab Kasutaja Büroole nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, sh nende kogumiseks ja kasutamiseks Privaatsuspoliitikas ettenähtud tingimustel.

Büroo Veebilehel võivad olla rakendused, mille kasutamiseks Büroo küsib Veebilehe Kasutaja isikuandmeid (nagu uudiskirjad, päringud, teabevormid jms). Rakenduste kasutamise eesmärk saab Kasutajale selgeks hiljemalt hetkel, kui Kasutaja edastab oma isikuandmed. Büroo kasutab informatsiooni ainult nendel eesmärkidel. 

Isikuandmeid kogutakse Büroo poolt ainult juhul, kui te olete need teinud Büroole teatavaks Veebilehe kaudu või edastanud isikuandmed e-kirja teel. Uudiskirja saatmise eesmärgil kogume vähemalt järgmised andmed: nimi, e-post, töökoht, riik, tellitud uudiskirjad ja ligipääsu andmed neile. E-kirjade ja teabepäringute puhul kogutakse e-kirjast ja teabepäringust nähtuv informatsioon. Kasutajal on õigus tutvuda Büroo töötluses olevate isikuandmetega, mille subjektiks Kasutaja on. Büroo võib andmeid säilitada kuni 2 aastat nende esitamisest.

Kasutajal on õigus nõuda tema isikuandmete kustutamist, parandamist või töötlemise piiramist seaduses sätestatud juhtudel. Kasutaja saab oma vastavaid õigusi realiseerida, esitades Büroole vastavasisulise avalduse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Büroo teeb mõistlikult kõik endast oleneva, sh rakendab mõistlikke organisatsioonilisi ning tehnilisi lahendusi, et kaitsta kogutud Veebilehe kasutajate isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest.

Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele veebilehtede poolt, mida kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada Kasutajat Veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni Veebilehe kasutusmugavust.

Kasutajal on võimalus seadistada oma veebibrauser küpsistest teavitamisele, nendest keelduda ja neid kustutada. Küpsiste kohta leiad rohkem informatsiooni veebilehelt http://www.allaboutcookies.org/.