Uudised

Riigikohus tegi RASKi kliendi kasuks otsuse, mis apteegireformi jõustamisel määrava tähtsusega

‹ Kõik uudised

Riigikohus tegi RASKi kliendi kasuks otsuse, mis apteegireformi jõustamisel määrava tähtsusega

18. märtsil 2021 tegi Riigikohus apteegireformi seisukohalt märgilise otsuse, sõnastades selgelt, et apteegipidaja sõltumatuse kontrollimiseks ei piisa üksnes registriandmete analüüsist, vaid hinnata tuleb ka sisulisi seoseid.


Advokaadibüroo RASK esindas kohtuvaidluses Põltsamaa Uus Apteek OÜ-d, kes vaidlustas Ravimiameti otsuse anda PharmaTwo OÜ-le tegevusluba Põltsamaa Keskuse Apteegi tegevusloa ülevõtmiseks. Vaatamata seaduse formaalselsete nõuete täitmisele, oli aga piisavalt, mille kohaselt sai väita, et valitseva mõju säilitas uues apteegis Euroapteek OÜ.  


Riigikohus märkis kohtuasjas, et proviisori ainuosalus ei pruugi olla piisav tema valitseva mõju kindlakstegemiseks. Ettevõtja iseseisvuse hindamisel tuleb arvesse võtta kogu asjakohast teavet majanduslike, organisatsiooniliste ja õiguslike sidemete kohta, mis teda teise ettevõtjaga ühendavad. Praeguses vaidluses olid varasemad kohtuastmed jätnud näiteks frantsiisilepingu ja muud majanduslikud seosed hindamata.


“Riigikohus tõi oma otsuses eraldi välja selle, et seadusandja eesmärk oli välistada apteegireformiga hulgimüüjate kontroll üldapteekide tegevuse üle. See eesmärk ei ole aga saavutatav pinnapealse ja formalistliku lähenemisega Ravimiameti poolt. Riigikohtu suuniste kohaselt peaks nüüd olema selge see, et riik peab hakkama läbi viima sisulisi kontrolle nii üldapteegi tegevusloa väljastamisel kui ka hiljem selle tegevuse ajal,“ kommenteerib klienti Riigikohtus esindanud vandeadvokaat Villy Lopman.


Kuna Ravimiametil on ka pärast tegevusloa väljaandmist õigus kontrollida apteegipidaja vastavust ravimiseaduses sätestatud nõuetele, ei piirdu Riigikohtu otsuse mõju üksnes käesoleva vaidlusega, vaid puudutab otseselt kõiki Eestis tegutsevaid apteegipidajaid.


“Tegemist on Eesti õiguskorras pretsedenti loova lahendiga. Riigikohus selgitas esmakordselt valitseva mõju sisulist tähendust apteegireformi kontekstis, kinnitades, et valitseva mõju kontrollimisel tuleb hinnata kõiki asjakohaseid õiguslikke, majanduslikke ja organisatsioonilisi seoseid. Seni seda tehtud ei ole. Sisuliselt on tegemist apteegireformi lõplikule jõustamisele suunatud lahendiga ja seda aasta pärast reformi enda jõustumist,” lisab advokaat Birgit Aasa.


Põltsamaa Uus Apteek OÜ-d esindasid kohtuvaidluses Advokaadibüroo RASK partner Villy Lopman ning advokaat Birgit Aasa, Phd.Vaata lisaks:


Proviisorite Koja ja proviisorite nõustamine apteegireformi jõustamisel.