Uudised

RASK toetab Eesti Rahvuskultuuri Fondi tööd pro bono nõustamisega

‹ Kõik uudised

RASK toetab Eesti Rahvuskultuuri Fondi tööd pro bono nõustamisega

27. jaanuaril sõlmisid RASK ja Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) koostöölepingu, mille kohaselt asub RASK fondi pro bono korras nõustama ning eesmärkide saavutamisel abistama.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi juhatuse liige Linda Piik leiab, et allkirjastatud koostööleping aitab fondil oma tööd paremini korraldada.”Nagu kõigil, tuleb ka meil igapäevatöös ette probleeme, mille lahendamine vajab seaduste tundmist. Kuna ERKFi meeskond on väike, on juriidiliste küsimuste tekkimisel professionaalide poole pöördumise võimalus suureks abiks. Pro bono koostööleping RASK Advokaadibürooga tagab turvatunde, mis annab võimaluse keskenduda maksimaalselt fondi põhitööle.”

RASK aitab ERKFi nii lepingute vallas kui ka erinevates õigusalastes küsimustes seonduvalt allfondide, stipendiumite ja maksuõigusega.

SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi eesmärk on heategevuslik Eesti rahvuskultuuri toetamine rahaliste vahendite kogumise ja jagamise kaudu. 1991. aastast tegutsev fond eraldab stipendiume ja toetusi üksikisikutele õppe- ja teadustöö ning loomingulise ja sporditegevuse edendamiseks. Samuti toetab fond mitmesuguseid organisatsioone kultuuriprojektide elluviimisel.