Uudised

RASKi õiguseksperdid valiti esindusliikmeteks 2021. aasta Eesti Advokatuuri erialakomisjonidesse

‹ Kõik uudised

RASKi õiguseksperdid valiti esindusliikmeteks 2021. aasta Eesti Advokatuuri erialakomisjonidesse

2021. aastal jätkavad RASKi advokaadid oma valdkonna tunnustatud ekspertidena tööd ka mitmetes Eesti Advokatuuri komisjonides.

• RASKi partner Ramon Rask jätkab valitud liikmena Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni uues koosseisus.
• RASKi partner Villy Lopman jätkab valitud liikmena Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni uues koosseisus.
• RASKi partner Tarmo Peterson jätkab tööd Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni liikmena.
• Uue valitud liikmena alustab Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjonis tööd ka RASKi vandeadvokaat Annika Soom.

Eesti Advokatuuri valdkonnaspetsiifiliste komisjonide tegevuse eesmärgiks on peamiselt Eesti Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine konkreetse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.