Uudised

Majandusaasta aruanne tegemata? Korduvad trahvid võivad osutuda kustutamisest ebamugavamaks

‹ Kõik uudised

Majandusaasta aruanne tegemata? Korduvad trahvid võivad osutuda kustutamisest ebamugavamaks

Eelmisel aastal esitas majandusaasta aruande tähtaegselt ainult 56% kohustatud ühingutest ja selle tulemusena on praeguseks äriregistrist kustutatud üle 25 000 ühingu. Mõned võivad sellega teadlikult arvestada. Samas tasub aga teada, et majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata jätmisega kaasneb ka trahvi võimalus. Ja seda korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni, kirjutab Annika Vait, advokaadibüroo RASK partner.


Kõik see on seotud 2023. aastal jõustunud äriregistri seadusega, mis andis majandusaasta aruande tähtaegselt esitamata jätmisel äriregistrile uusi võimalusi, sealhulgas ka teha trahve, kui juriidiline isik ei ole esitanud ettenähtud tähtaja jooksul majandusaasta aruannet. Teiste riikide praktikat vaadates on trahvisüsteemi rakendamine andnud häid tulemusi näiteks Belgias ja Suurbritannias. Eestis kehtiva seaduse kohaselt võib trahvi teha kuni 3200 eurot. Olulised on siinkohal ka järgmised trahvimisega seotud aspektid.


Trahvi kohta hoiatust ei pruugi saada


Esiteks võib kehtiva regulatsiooni kohaselt registripidaja teha trahvi ilma eelnevat hoiatusmäärust tegemata. Seega enne trahvinõude esitamist ei ole seaduse kohaselt registril kohustust trahvi tegemisest eelnevalt hoiatada. Registripidaja võib soovi kohal majandusaasta aruande esitamise tähtaja möödumisel kohaselt trahviteate saata. Omaette küsimus on, kuivõrd mõistlik selline tegutsemisviis oleks. Tõenäoliselt mitte väga. Loodetavasti jääb see võimalus seadusest tulenevaks õiguseks ning praktikas registripidaja siiski annab eelnevalt trahvimise kavatsusest ette teada ning annab seeläbi ettevõtjale võimaluse aruande esitamise kaudu trahvi vältimiseks.

Teine oluline aspekt on, et praegune seadus lubab nimetatud trahvi teha korduvalt kuni majandusaasta aruande esitamiseni. See tähendab, et kui registripidaja peab põhjendatuks, võib ta trahvida korduvalt seni, kuni lõpuks puuduolev majandusaasta aruanne esitatakse.


Loe täispikka artiklit Delfist.