Uudised

Riigipoolsed abimeetmed ja maksusoodustused - kuidas neid praktikas kasutada?

‹ Kõik uudised

Riigipoolsed abimeetmed ja maksusoodustused - kuidas neid praktikas kasutada?

Valitsus kiitis esimese eriolukorra tagajärgede leevendamisele suunatud meetmete paketi heaks 19. märtsil. Väljakuulutatud abipaketi suurimaks puuduseks aga kipub kujunema selle rakendamine. Osade meetmete rakendamine on alles väljatöötamisel, osad vajavad Riigikogu heakskiitu. See kõik võtab aega. Kuid just aeg on see, mida ettevõtjatel tänases olukorras napib.

 

RASKi  pani kokku ülevaate praegu olemasolevatest abimeetmete rakendusaktidest koos omapoolsete soovitustega, mida nende kasutamisel on oluline silmas pidada. Lisaks riigipoolsele abipaketile on kokkuvõttes välja toodud ka muud olulisimad maksusoodustused, millest täna maksevahendite likviidsuse tagamiseks enim abi.


Abimeetmete ja maksusoodustuste kokkuvõte on allalaetav SIIT


Üldised soovitused:

 

1. Vaata üle juba tekkinud maksuvõlgnevused ja hinda realistlikult oma maksevõimet lähitulevikus. Likviidsusprobleemide korral võta ühendust oma kodupangaga.

2. Maksuvõlgnevuste korral taotle esimesel võimalusel maksuvõla tasumise ajatamist. Seda ka tulevikus tekkivate kohustuste osas.

3. Kui taotled maksuvõla tasumise ajatamist, taotle ka maksuvõlalt arvestatava intressi vähendamist.

4. Uute makseraskuste ilmnemisel võta koheselt ühendust Maksu- ja Tolliametiga, et leida sobiv lahendus.


Kui eriolukorraga kaasnevad ettevõtetele suunatud abimeetmed kõrvale jätta, toimivad ettevõtlust reguleerivad õigussuhted oma tavapärasel moel. Olulisimatele kriisiga seonduvatele tüüpküsimustele leiab vastused siit:  https://rask.ee/uudised/oigusalased-soovitused-sinu-ettevottele-seonduvalt-covid-19-levikuga