Uudised

Gümnaasiumide sulgemise keeruline risttee

‹ Kõik uudised

Gümnaasiumide sulgemise keeruline risttee

Koolide sulgemine on vaidlusi tekitav teema, mis puudutab paljusid. Seepärast tuleb selliste otsuste vastuvõtmisel kaaluda objektiivselt ja põhjalikult nende mõju, kuulates otsusest puudutatud isikuid. Varasem kohtupraktika näitab, et nende otsuste tegemisel on tehtud palju vigu, mis tõid kaasa otsuste õigusvastasuse, kirjutavad RASKi advokaadid Villy Lopman ja Elvi Tuisk.

Eesti haridusmaastikul käib hoogne haridusvõrgu optimeerimine. Täpsemalt on riik alustanud läbirääkimisi kohalike omavalitsustega gümnaasiumide sulgemise üle. Mõte on kohandada haridusvõrku vastavaks demograafilistele muutustele ja tagada ressursside optimaalsem kasutus.


Sellised otsused pole kunagi isoleeritud mõjuga – need puudutavad laste ja nende perekondade tulevikku, väiksemate piirkondade jätkusuutlikkust, regionaalpoliitikat ja riiki tervikuna.


Seega peab iga gümnaasiumi sulgemise või mitte sulgemise otsus olema hästi tehtud. Teiste sõnadega peab otsustamisele eelnema põhjalik ehk õiguspärane menetlus.

Loe täispikka artiklit Postimehest.