Uudised

RASK aitas Maailmapanka rahvusvahelise PPP raporti koostamisel

‹ Kõik uudised

RASK aitas Maailmapanka rahvusvahelise PPP raporti koostamisel

RASK assisteeris Maailmapanka avaliku- ja erasektori partnertluse (PPP) rahvusvahelise raporti „Procuring Infrastructure PPPs 2018” koostamisel, mis on nüüd ka avalikult kasutamiseks alla laetav.

Raport käsitleb põhjalikus riikidevahelises võrdluses 135 majanduskeskkonna avaliku-erasektori koostööd hangete ettevalmistus-, läbiviimis- ja hankelepingute täitmise etapis. Avaldatud Maailmapanga raport on hea ülevaatlik materjal valdkonna poliitika kujundajatele, kuid ühtlasi kasulik ka uusi eksportturge otsivatele ettevõtetele, kes vajavad uude piirkonda investeerimisel võrdlevat hinnangut eesootava bürokraatia mahust.

Maailmapanga PPP raportist nähtub, et kohalik avaliku-erasektori koostöö regulatsioon on Eestis sarnaselt teiste arenenud riikidega väga tihe just hangete läbiviimise käigus. Ettevalmistusperioodil ja hankelepingute täitmise etapis jätab Eesti seadusandlus osapooltele aga keskmisest suurema koostöövabaduse.

Eestit puudutava info kokku kogumisel ja analüüsimisel assisteerisid Maailmapanka RASKi advokaadid Tarmo Peterson, Timo Kullerkupp ning Maiki Virks.