Uudised

RASKi advokaadid koolitasid Tartu ettevōtjaid andmekaitse ja rahapesu tõkestamise teemadel

‹ Kõik uudised

RASKi advokaadid koolitasid Tartu ettevōtjaid andmekaitse ja rahapesu tõkestamise teemadel

19.märtsil korraldas Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond kaks seminari, teemadeks esimese puhul rahapesu tõkestamine ning teise puhul isikuandmete kaitse üldmäärus.

Rahapesu tõkestamise seminari viis läbi advokaat Villy Lopman. Seminaril käsitleti rahapesu tõkestamisega kaasnevaid aktuaalseid probleeme, rahapesu tõkestamise regulatsiooni olemust ning anti praktilisi soovitusi seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

Advokaat Karl Erik Esko viis läbi isikuandmete kaitse üldmäärust tutvustava seminari. Ettekande eesmärk oli anda üldine ülevaade isikuandmete kaitse üldmääruse olemusest ajal, mil regulatsiooni kohaldamiseni on jäänud veel paar kuud.
Karl Erik jagas ettevõtjatele ka soovitusi viimaks oma tegevus kooskõlla isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega. Seminaril purustati ka isikuandmete kaitse üldmääruse regulatsiooniga seonduvaid müüte ning selgitati, miks mõningad uue regulatsiooniga kaasnevad hirmud on asjatud.