Uudised

Ramon Rask ja Henri Torop selgitavad Ärilehes fikseeritud hinnaga sõlmitud lepingute õiguslikku poolt

‹ Kõik uudised

Ramon Rask ja Henri Torop selgitavad Ärilehes fikseeritud hinnaga sõlmitud lepingute õiguslikku poolt

Ramon Rask ja Henri Torop selgitavad tänases Ärilehes fikseeritud hinnaga sõlmitud elektrilepingute õiguslikku poolt: mis olukorras on elektrimüüjal õigus leping ennetähtaegselt lõpetada ning millisel juhul mitte.

Artiklis on välja toodud ka kolm soovitust kehtivate lepingute ülevaatamisel:

  • Esiteks on soovitus kontrollida, kas lepingus on sätestatud täiendavaid lepingu erakorralise ülesütlemise või ühepoolse muutmise aluseid võrreldes seadusega.
  • Teiseks, ega lepingus pole sätestatud klausleid, mis välistaks või piiraks lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral elektrimüüja vastutust.
  • Ja kolmandaks, millised on lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral selle tagajärjed ehk kas on sätestatud selliseks juhuks hüvitise maksmise kohustus. Neid punkte kontrollides saab kehtivate lepingute puhul parema ülevaate sellest, millist kindlust leping tegelikult pakub.

Loe pikemalt siit: https://arileht.delfi.ee/artikkel/120071202/fikseeritud-hinnaga-elektrimuugi-leping-kas-kindlustus-mis-onnetuse-juhtumisel-ei-kehti