Henri Torop


Henri on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning nõustab kliente maksejõuetuse valdkonnas.

Henri üheks põhitugevuseks on põhjalikud ja mitmekülgsed teadmised kohtupraktikast nii tsiviil- kui kriminaalasjades, mille taganud praktika kõikides Eesti kohtuastmetes, sh Riigikohtus.

Henri omab häid teadmisi ka rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest ning on täiendanud end antud alal Sheffieldi ülikoolis Ühendkuningriikides. Henri on töötanud õppeassistendina Euroopa Liidu õiguse professori juures ning ka oma magistritöö raames käsitlenud isikuandmete küsimust rahvusvahelise õiguse perspektiivis.
 

Meedia