Uudised

6.10 juuratudengitele: Ülekuulamiste praktikad kohtueelses menetluses

‹ Kõik uudised

6.10 juuratudengitele: Ülekuulamiste praktikad kohtueelses menetluses


Advokaadibüroo RASK kriminaalmenetluse eksperdid Andrei Svištš ning büroo partner Villy Lopman viivad läbi õigustudengite töötoa, mis on vajalik praktiliste oskuste lihvimiseks kliendi õiguste kaitsel kohtueelses uurimises.

 

Kaitsja roll kriminaalmenetluses ei ole sugugi formaalne, vaid tuleb tegeleda proaktiivselt ja mitmekihiliselt nii kliendi, uurija kui ka toimikuga. Töötoa käigus analüüsitakse ning proovitakse läbi erinevaid võtteid ja meetodeid, mis selles protsessis advokaadi jaoks esmatähtsad.

 

RASK on laia kogemusega advokaadibüroo keerulisemate majanduskuritegude ja kriminaalmenetluste juures, olles hetkel kaitsja rollis ka näiteks Tallinna Sadama, Rein Kilgi ja mitmetes teistes suure meediatähelepanu all lahtirulluvates kriminaalasjades.

 

Läbiviidav koolitus põhineb EL-ülese NETPRALAT kriminaalõiguse treeningprogrammil, mille kokkupanemisel osalenud nii Euroopa juhtivad kriminaalmenetluste nõustajad kui ka psühholoogia- ja sotsiaalteaduste eksperdid.

 

Aeg: 6.10.2020 kl 18.00

Koht: Kampuse II korruse klaassaal

 

Koolitus on eelregistreermisega ja kohtade arv piiratud.

Osavõtuks kirjuta: kirjatuvi@rask.ee