Uudised

Birgit Aasa juhib Postimehe arvamusartiklis tähelepanu uue Euroopa Kohtu lahendi ulatuslikele tagajärgedele

‹ Kõik uudised

Birgit Aasa juhib Postimehe arvamusartiklis tähelepanu uue Euroopa Kohtu lahendi ulatuslikele tagajärgedele

RASKi advokaat Birgit Aasa kirjutab 8.märtsi Postimehes värskest Euroopa Kohtu lahendist, mis omab märkimisväärset mõju kehtivatele liikmesriikide vahelistele investeeringute kaitse lepingutele (nn intra-EU BITs), kuna Euroopa Kohus leidis, et nimetatud BIT-ide vahekohtu klauslid on vastuolus EL õigusega.

6.märtsi Euroopa Kohtu otsus Achmea kohtuasjas muudab mh sisuliselt võimatuks ka AS Tallinna Vesi poolt arbitraažikohtu menetluses olevas tariifivaidluses nõutava rohkem kui 60 miljoni euro suuruse kahjunõude täitmise juhul, kui vahekohus peaks selle Eesti riigilt välja mõistma.

RASKi partner Märt Rask ja advokaat Birgit Aasa osalesid Tallinna Vee arbitraaživaidluses Eesti riigi jaoks ekspertarvamuse koostamises, andes oma hinnangu vaidluse all olevatest Eesti ja EL avalikku õigust puudutavatest küsimustest.
Birgit täiendab end hetkel Euroopa Ülikool-Instituudi doktorantuuris, kus ta doktoritöö keskendub samuti EL õigusele. Pikemat analüüsi vōimalikest Achmea kohtulahendi järelmōjudest liikmesriikidele ja Tallinna Vee tariifivaidlusele arbitraažikohtus saab lugeda Birgiti arvamusloost.