Uudised

RASK esindab Riigikohtus proviisorapteeki teedrajavas vaidluses riigi vastu

‹ Kõik uudised

RASK esindab Riigikohtus proviisorapteeki teedrajavas vaidluses riigi vastu

Esmaspäeval, 9. aprillil toimus Riigikohtus avalik istung kohtuasjas, milles RASKi advokaadid Andrei Svištš ja Villy Lopman esindavad osaühingut Tamsalu Uus Apteek vaidluses Ravimiametiga.

2014. ja 2015. aastal võeti vastu ravimiseaduse muudatused, milles sätestati põhimõte, et apteegi omanikuks peab olema proviisor, st sätestati apteegiteenuse osutamisel omandi- ja integratsioonipiirangud. Kaebaja hinnangul ei ole Ravimiameti ja ketiapteekide tegevus kooskõlas apteekide reformi mõttega, sest ketiapteekid püüavad Ravimiameti loal väikelinnadest proviisorite poolt juhitud väikeapteegid veel enne reformi rakendumist välja süüa.

Konkreetsemalt palus kaebaja tühistada Ravimiameti otsuse, millega Euroapteegil lubati alustada tegevust Tamsalus linnas. Kaebaja hinnangul on seadusest tulenevalt apteegi tegevus piiratud tegevusloale märgitud tegutsemiskohaga ning aadressi muutmine ja uue apteegi avamine ei ole ketiapteegi poolt enam võimalik. Uues asukohas tegevuse alustamiseks tuleks taotleda uut tegevusluba ja see peaks järgima 2014 ja 2015 kehtestatud omandi- ja integratsioonipiiranguid.

Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Ravimiameti, ketiapteekide ning haldus- ja ringkonnakohtu hinnangul on võimalik ka üleminekuperioodil avada uusi apteeke ja enne 2020 kevadet ei saa omandi- ja integratsioonipiiranguid rakendada.

Oodatav Riigikohtu lahend võib omandada märgilise tähenduse riigi jaoks väga olulistes küsimustes. Esiteks, kui ulatuslik peab olema haldusorgani kontroll majandustegevuse aluseks oleva tegevusloa oluliste tingimuste muutmisel. Samuti, kui põhjalik peab olema muutuva õiguskorra ülemineku regulatsioon ning millist rolli peaks see täitma olukorras, mil riik otsustab kindlat valdkonda reformida, et kavandatud ja vastu võetud reformi ja selle eesmärke oleks võimalik saavutada. Konkreetse kohtuasja puhul on selliseks eesmärgiks proviisoripõhise apteegiteenuse osutamise säilitamine, mis parandaks rahvatervise kaitset.

Riigikohtus arutas asja kohtunike kolmeliikmeline koosseis, otsuse kuupäev tehakse teatavaks 2018. aasta mais.