Uudised

Siret Saks kirjutab seadusandlusest tulenevatest ohtudest Eestis töötavatele välismaalastele

‹ Kõik uudised

Siret Saks kirjutab seadusandlusest tulenevatest ohtudest Eestis töötavatele välismaalastele

Oktoobrikuu Personali Praktikus kirjutab RASKi välisvärbamise- ja töösuhete valdkonna juht Siret Saks pikemalt Eesti seadusandlusest tulenevatest ohukohtadest siin töötavatele välismaalastele.

Vaatamata viimasel ajal palju avalikku kajastamist leidnud seisukohtadele, et saabuvad välismaalased on ohuks Eesti turvalisusele, on reaalsus pigem vastupidine. Kui Eesti haldusmenetluses kehtib riigi kodanikele põhimõte, et ebaselged asjaolud tuleb lugeda tõendatuks menetlusaluse isiku kasuks, siis välismaalastega seotud menetlused sellist isiku privilegeeritud staatust ei võimalda.

On tähelepanuväärne, kui vähe on vaja, et välismaalane oma Eestis viibimise loast ilma jääks. Eesti kohtupraktikas ei tekita „ohtu avalikule korrrale“ mitte sugugi välismaalase poolt toime pandud raskekaaluline kriminaalkuritegu, vaid enamasti loetakse riigi jaoks ohtlikuks hoopis triviaalsena näiv kiiruse ületamine autoroolis, sõnasõda öisel Tallinna tänaval, Eesti seadusandluse mittetäielik tundmine, äriseadustikust tulenevate nõuete rikkumine või muu taoline asjaolu.

Ka lihtne korrarikkumine, mis Eesti kodaniku puhul erilisi tagajärgi ei too, võib põhjustada tööandjale väärtuslikust töötajast ilmajäämise ning pöörata segamini hinnatud välisspetsialisti terve elukorralduse. Halvimal juhul tuua kaasa ka töötamise raskendumise teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

Täismahus artikkel on loetav SIIT.