Uudised

Advokaadibüroo RASK partner Timo Kullerkupp valiti Advokatuuri finantsõiguse komisjoni liikmeks

‹ Kõik uudised

Advokaadibüroo RASK partner Timo Kullerkupp valiti Advokatuuri finantsõiguse komisjoni liikmeks


Advokaadibüroo RASK partner Timo Kullerkupp valiti oma valdkonna tunnustatud eksperdina esindajaks vastloodud Eesti Advokatuuri finantsõiguse komisjoni. 

Finantsõiguse komisjon on Advokatuuris uus -  erialakomisjoni moodustamiseks tegi Eesti Advokatuuri juhatus otsuse 25.01.2022. Komisjoni valiti kokku üheksa finantsõiguse valdkonnas tugevat ekspertiisi omavat advokaati, komisjon alustas ametlikult tööd 22.02.2022.

Finantsõiguse komisjoni tegevuse ametlikuks eesmärgiks on Advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine finantsvaldkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Eesti Advokatuuri erialakomisjonide töös osalevad varasemast ajast oma valdkonna esindajatena ka Ramon Rask - äriõiguse komisjoni liikmena, Tarmo Peterson - eetika- ja metoodika komisjoni liikmena ning Villy Lopman - maksuõiguse komisjoni juhina.