Uudised

Birgit Aasa artiklid EL inimõigustest avaldati Õiguskantsleri Kantselei poolt välja antud raamatus 

‹ Kõik uudised

Birgit Aasa artiklid EL inimõigustest avaldati Õiguskantsleri Kantselei poolt välja antud raamatus 

Õiguskantsleri Kantselei eestvedamisel valmis märtsis üks väga oluline raamat - esimene eestikeelne inimõigusi terviklikult käsitlev kogumik. Tänases reaalsuses ja poliitilises situatsioonis on ühtlasi tegu väga märgilise raamatuga, mis käsitleb igaühele arusaadavalt nii inimõiguste mõiste tähendust meile harjumuspäraseks saanud igapäevaelus, selle kujunemist ja ka kaitset Euroopa õiguspraktikas.

Raamatu autorite seas on nii õiguskantsleri nõunikud, Eesti ja välisriikide ülikoolide teadlased, kohtunikud ja paljud teised valdkonna tippeksperdid – sealhulgas ka RASKi EL õiguse ekspert Birgit Aasa. Birgit käsitleb raamatus inimõiguste mõistet, selle kujunemist ja iminõiguste kaitse praktikat Euroopa Liidus.

“EL on väärtusliit, mis rajanaeb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste – kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate inimeste õiguste – austamine,” kirjutab Birgit kogumikus. “Inimõiguste kaitse on praegu üks EL-i põhilisi õiguslikke ja väärtuspõhiseid tugipunkte, ent see ei ole olnud alati mitte iseenesestmõistetav, vaid on pikaajalisema arengu, vastuolude ja kohtulahingute tulemus”.
Birgit Aasa töötab advokaadina Advokaadibüroos RASK ning on Kopenhaageni Ülikooli õigusteaduskonna järeldoktor. Kopenhaagenis uurib ta Euroopa Teadusnõukogu rahastatud teadusprojekti Imagine raames (Imagine: European Constitutional Imaginaries Utopias, Ideologies and the Other) Euroopa Liidu ja riigisisese konstitutsiooniõiguse teooriat ja praktikat. Advokaadibüroos tegeleb ta samuti Euroopa Liidu õiguse, riigiõiguse ja põhiõiguste teemadega. Birgit on omandanud Tartu Ülikoolis õigusteaduse bakalaureuse- ja magistrikraadi ning Itaalias Firenzes asuvas Euroopa Ülikool-Instituudis LL.M.-i ja doktorikraadi. Doktoritöös analüüsis ta vastastikuse usalduse põhimõtet Euroopa Liidu õiguses, veetes seejuures enamuse oma doktoriõppe ajast just nimelt usalduse ning Euroopa Liidu õiguse filosoofia ja praktiliste küsimuste üle mõtiskledes. Birgit Aasa teadustöös leidsid käsitlust Euroopa Liidu õigus, Euroopa Kohtu praktika, õigusteooria ning usaldus kõigis selle vormides.

Esimene eestikeelne inimõigusi käsitlev kogumik on unikaalne 26 peatükist koosnev interdistsiplinaarne raamat, mis annab eestikeelse ülevaate inimõiguste kaitse teooriast ja praktikast. Raamatu 33 autori seas on õiguskantsleri nõunikud, Eesti ja välisriikide ülikoolide teadlased, kohtunikud, advokaadid, eksperdid mitmest riigiasutusest ja vabakonnast.

Raamat on kõigile kättesaadav veebilehel: www.inimõigusteraamat.ee