Uudised

RASKi partner Villy Lopmani ettekanne Linnade ja Valdade Päevadel

‹ Kõik uudised

RASKi partner Villy Lopmani ettekanne Linnade ja Valdade Päevadel

17.augustil 2021 tegi RASKi advokaat Villy Lopman ettekande Linnade ja Valdade Päevadel teemablokis Õigus ja Omavalitsus. Ettekanne käsitles hetkel õiguspraktikas akuutseid küsimusi, mis on vahetult seotud omavalitsuste töö korraldamisega. Ettekandes oli juttu nii planeerimisseadusest tulenevatest vaidlustest, põhiseadusega seotud probleemideringist KOV-ide töös kui ka keskkonnakaitsest.

Villy Lopman omab mitmekülgset kogemust erinevate Eesti omavalitsuste nõustamisel ning on sageli esindajaks ka planeerijatele, kohalikele elanikele ning erinevatele huvigruppidele suhetes omavalitsustega. Villy Lopman on aidanud ka ministeeriume seadusandlike vastuolude kaartistamisel.

Linnade ja valdade Päevad on iga-aastaselt läbiviidav suursündmus, mille raames kohtuvad Tallinnas omavahelisteks aruteludeks, koolitusteks ning läbirääkimisteks kõikide Eesti linnade ja valdade esindajad.