Uudised

Riigikohus otsustas RASKi kliendi kasuks pretsedenti loovas proviisorapteekide vaidluses

‹ Kõik uudised

Riigikohus otsustas RASKi kliendi kasuks pretsedenti loovas proviisorapteekide vaidluses

29. mail tegi Riigikohus märgilise otsuse palju meedia tähelepanu pälvinud proviisorapteekide vaidluses, milles RASKi advokaadid esindasid osaühingut Tamsalu Uus Apteek riigi vastu.

2014. ja 2015. aastal võttis Eesti riik vastu ravimiseaduse muudatused, milles sätestati põhimõte, et apteegi omanikuks peab olema proviisor, st sätestati apteegiteenuse osutamisel omandi- ja integratsioonipiirangud. RASKi hinnangul ei olnud Ravimiameti ja ketiapteekide tegevus aga kooskõlas apteekide reformi mõttega, kuna ketiapteegid püüavad Ravimiameti loal väikelinnadest proviisorite poolt juhitud väikeapteegid veel enne reformi rakendumist välja süüa.

Konkreetsemalt palus kaebaja RASKi esindamisel tühistada Ravimiameti otsuse, millega Euroapteegil lubati alustada tegevust Tamsalus linnas. Kaebaja hinnangul on seadusest tulenevalt apteegi tegevus piiratud tegevusloale märgitud tegutsemiskohaga ning aadressi muutmine ja uue apteegi avamine ei ole ketiapteegi poolt enam võimalik. Uues asukohas tegevuse alustamiseks tuleks taotleda uut tegevusluba ning see peaks järgima 2014 ja 2015 kehtestatud omandi- ja integratsioonipiiranguid.

Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata. Riigikohus otsustas aga omalt poolt kaebaja kasuks, tühistades nii haldus- kui ringkonnakohtu otsused. Ühtlasi tühistas Riigikohus Ravimiameti otsuse, millega Euroapteegile anti luba pidada Tamsalu linnas haruapteeki.

Tehtud Riigikohtu lahend omab märgilist tähendust mitte ainult proviisorapteekide küsimuses, vaid võib saada teetähiseks ka mitmetes teistes sarnastes seaduste üleminekuperioodiga seotud vaidlustes. Laiemalt seisnes vaidlus küsimuses kui põhjalik peab olema muutuva õiguskorra ülemineku regulatsioon ning millist rolli peaks üleminekuperiood omalt poolt täitma, et tagada riiklikus reformis seatud eesmärkide realistlik elluviimine. Riigikohus rõhutas oma otsusega rakendussätete kitsast tõlgendust ning vajadust lähtuda muutuva õiguskorra eesmärgist.