Uudised

24.05: Keidi Kõiv ja Andrei Svištš analüüsivad Riigihangete Treffil karistusõiguslikku vastutust riigihangetes

‹ Kõik uudised

24.05: Keidi Kõiv ja Andrei Svištš analüüsivad Riigihangete Treffil karistusõiguslikku vastutust riigihangetes

24. mail astuvad RASKi õiguseksperdid Keidi Kõiv ja Andrei Svištš üles riigihangete valdkonna aasta tippsündmusel: Riigihangete Treffil 2023. Oma ettekande raames avavad Keidi ja Andrei karistusõigusliku vastutuse küsimust riigihangete korraldamisel ja täitmisel.

Tihtipeale lähtutakse arusaamast, et kui riigihangete läbiviimisel või lepingu täitmisel esineb vastuolu seadusandlusega, kangastub tõsisem tagajärg eeskätt siis, kui lepingu täitmist rahastatakse ka struktuurfondi vahenditest. Tegelikult näeb aga nii riigihangete seadus ise, kui ka näiteks karistusseadus ette vastutuse riigihangete nõuete rikkumise korral.

Millistel juhtudel peab hankija vastutuse sätetele tõsisemalt mõtlema? Kas ka ettevõtja jaoks on tegemist kohalduvate normidega? Kas lepingu muutmine või kompromissi sõlmimine võib viia karistusõigusliku vastutuseni? Nendele ja teistele seotud küsimustele pakuvad Keidi ja Andrei vastuseid 24. mail Riigihangete Treffil.

Lisainfo ka registreerimineKeidi Kõiv on RASKi vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht.
Riigihangete läbiviimisel on Keidi klientidele partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.Andrei Svištš on RASKi vandeadvokaat ja kriminaalmenetluse valdkonna juht. 

Andrei esindab kliente peamiselt kohtuvaidlustes ning on sageli nõustajaks suuremahuliste ja keeruliste kriminaalasjade juures, millest mitmed lahti rullunud  suure meedia tähelepanu ja surve all (näit Tallinna Sadama kriminaalasi, AS Pere kriminaalvaidlus).