Uudised

Karmen Kaplinski 2022.aasta kevadsemestril Tartu Ülikoolis külalislektoriks

‹ Kõik uudised

Karmen Kaplinski 2022.aasta kevadsemestril Tartu Ülikoolis külalislektoriks

Karmen Kaplinski, RASKi haldusmenetluse valdkonna ekspert, luges 2022. kevadsemestril külalislektorina riigiõiguse loenguid Tartu Ülikooli Riigiteaduse õppetooli tudengitele.

Karmen on oma igapäevatöös spetsialiseerunud haldusõigusele, puutudes sageli kokku erinevate ettevõtjate tegevust mõjutavate õiguslike piirangute põhiseaduslikkuse kontrolliga. Ka 2022. aastal Tartu Ülikoolis loetud loengusarjas käsitles Karmen teooria kõrval põhjalikult riiigiõiguse praktilise rakendamisega seotud küsimusi – sh kohaldumise õiguspärasuse hindamist - aidates tudengitel mõista ja iseseisvalt hinnata nt kehtestatud koroonapiirangute proportisionaalsust ja põhiseadusspärasust.

 

Karmen on põhitöö kõrvalt lugenud Tartu Ülikoolis tudengitele riigiõiguse loenguid 2019. aastast. Samuti on ta koostamisel oleva esimese eestikeelse riigiõiguse õpiku töögrupi liige.