Uudised

Keidi Kõiv ja Villy Lopman kirjutavad vastuolulisest PRIA tõlgendusest pindalatoetustele

‹ Kõik uudised

Keidi Kõiv ja Villy Lopman kirjutavad vastuolulisest PRIA tõlgendusest pindalatoetustele

RASKi vandeadvokaat Villy Lopman ning toetusmeetmete spetsialist Keidi Kõiv kirjutasid Põllumehe Teataja aprillikuu numbris vastulause PRIA seisukohale seonduvalt põllumeeste poolt rendile võetud maade formaalse kasutamisõiguse ja pindalatoetuste nõuetega.

Pindalatoetuste ja maksetaotluste kontrollimise käigus ilmneb PRIA andmetel probleeme maakasutusõiguse olemasoluga. Kõikide pindalatoetuste puhul kehtib nõue, et toetuse saamiseks peab maakasutus põhinema õiguslikul alusel. Lisaks on selgitanud PRIA, et kui riigimaa ei ole olnud taotleja kasutuses õiguspäraselt, siis ei ole selline maa toetuskõlbulik. Nimetatud seisukohaga ei saa aga RASKi advokaatide hinnangul nõustuda, kuivõrd selle küsimuse õiguslik käsitlus ei ole sedavõrd lihtne.

Õiguskord on loodud tagama õigusrahu. Iga eksimus ei tähenda seda, et õigussuhe on tühine. See on nii üksnes väga erandlikel juhtudel.

Täpsemalt saab kõnealuse küsimuse ja selle tõlgenduste kohta lugeda SIIT.