Uudised

Angela Kase kirjutab ajakirjas Juridica alltöövõtja kaitse küsimusest uues riigihangete seaduses

‹ Kõik uudised

Angela Kase kirjutab ajakirjas Juridica alltöövõtja kaitse küsimusest uues riigihangete seaduses

Advokaadibüroo RASK jurist Angela Kase koos advokaadibüroo COBALT õigusnõunik dr.Mari Ann Simovartiga analüüsivad õigusajakirja Juridica uues numbris alltöövõtja kaitse küsimuse juriidilist vettpidavust uues riigihangete seaduses. Autorid arutlevad artiklis, kas 1.jaanuaril 2019 jõustuva seaduse maksete peatamise regulatsioon on kooskõlas riigihankeõiguse üldpõhimõtetega ning kas sellist regulatsiooni on Eesti õiguse kontekstis üldse võimalik tõhusalt rakendada.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatel on Eesti majanduses väga oluline roll, mis teeb omakorda vajalikuks hankereeglite kujundamise selliselt, et taolised ettevõtjad oleks hanketurule enam kaasatud. Kas uus riigihangete seadus seda rolli ka täidab või toimub väikeettevõtjate kaitse asemel lihtsalt peatöövõtja karistamine, on omaette küsimus.