Uudised

Annika Soom kirjutab uutest maksumuudatustest merendussektoris

‹ Kõik uudised

Annika Soom kirjutab uutest maksumuudatustest merendussektoris

Alates 1. juulist jõustusid mitmed seadusmuudatused, mis peaksid tugevdama Eesti konkurentsivõimet mere- ja laevandusriigina ning aitama kaasa kogu sektori arengule. Annika Soom kirjutas Äripäeva Logistikauudiste erilehes täpsemalt, milles uued maksusoodustused seisnevad. Annika artikkel, mis tutvustab Eesti vastjõustunud merenduspaketi täpsemat sisu avaldati juulis ka rahvusvaheliselt tunnustatud IBFD maksuajakirja European Taxation 8. numbris.

Lühidalt on tegemist merenduspaketiga, mille sarnast rakendanud ka mitmed teised Euroopa liikmesriigid. Lisaks laevade Eesti lipu all registreerimise lihtsustumisele jõustusid paketi raames ka mitmed maksusoodustused, mille eesmärgiks on motiveerida merendussektori ettevõtjaid oma äritegevust Eestiga siduma. Maksumuudatused puudutavad nii juriidilisi kui füüsilisi isikuid ehk nii merendussektori ettevõtjaid kui ka laevadel töötavaid meeskonnaliikmeid.

Maksusoodustuste eesmärgiks on eelkõige pakkuda lisastiimulit selleks, et merendusettevõte tooks oma tegevuse Eestisse. “Kuigi merendussektori arendamiseks on astutud esimene samm, on uute meetmete sisust palju olulisem see, kas ja kuidas on neid reaalselt võimalik rakendada,” kirjutab Annika artikli kokkuvõttes.“Uue ja innovaatilise mereriigi loomiseks ei piisa ainuüksi e-lahendustest ja maksusoodustustest. Vajalik on valdkondade ülene ja läbimõeldud koostöö, eelkõige aga riigi jätkuv soov valdkonna arengusse päriselt panustada.“

Täismahus artiklit on võimalik lugeda siit.