Uudised

Ramon Raski poolt kritiseeritud seaduseelnõud korrigeeriti – parandatud sõnastuses elektrituruseaduse muudatused tagavad mikro- ja väikeettevõtjatele teiste turuosalistega võrdsemad võimalused

‹ Kõik uudised

Ramon Raski poolt kritiseeritud seaduseelnõud korrigeeriti – parandatud sõnastuses elektrituruseaduse muudatused tagavad mikro- ja väikeettevõtjatele teiste turuosalistega võrdsemad võimalused

23. oktoobril jõustusid kiirkorras sisse viidud elektrituruseaduse muudatused, mille kohaselt on mikro- ja väikeettevõtjatel võimalus osta kuni 2023. aasta lõpuni elektrienergiat universaalteenusena.

Meil on hea meel, et vastu võetud seadusmuudatuses korrigeeriti ka esialgne segadust külvav sõnastus, mis mikro- ja väikeettevõtjad universaalteenuse kontekstis ebasoosingusse asetas. RASKi partner Ramon Rask juhtis seaduseelnõu probleemsele sõnastusele Äripäeva veergudel tähelepanu juba septembri lõpus. Täpsustamise vajadusele viitas seaduseelnõu menetlusprotsessi jooksul lisaks Ramonile ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon.

Riigikogus vastu võetud elektrituruseaduse muudatuse tekst sisaldab aga antud küsimuses üliolulist selgitust – “lõikes 5 tehtava muudatustega täpsustatakse, et universaalteenus laieneb ka sellistele ettevõtjatele, kellel ei ole otselepingut müüjaga, vaid kes ostab elektrienergiat näiteks vahendaja kaudu. Selliselt on tagatud, et isikud, kes üürivad kinnisvara ning elektrilepingu on sõlminud üürileandja, saaks universaalteenusest osa.”

Tutvu septembri lõpus Äripäevas avaldatud Ramoni arvamuslooga.
Artikkel on täismahus loetav ka RASKi blogis.