Uudised

Advokaat Maiki Virks esines EAÕSi ettekandekoosolekul

‹ Kõik uudised

Advokaat Maiki Virks esines EAÕSi ettekandekoosolekul

20.veebruaril toimus Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi (EAÕS) ettekandekoosolek teemal „Faktilise ühingujuhi instituudi areng kohtupraktikas“, kus teiste seas esines ka advokaat Maiki Virks.

Maiki on faktilise ühingujuhi õiguslikku problemaatikat põhjalikult uurinud ning käsitlenud oma magistritöö raames. Teema on viimaste aastate jooksul tõusnud suurelt päevakorda ka Eesti kohtutes ja meedias.
Vaatamata selge õigusnormi puudumisele, püütakse praktikas üha enam leida võimalusi kohaldada äriühingule kahju tekitamise vastutus lisaks seaduslikule juhatuse liikmele ka faktilisele ühingujuhile.