Uudised

Villy Lopman ja Keidi Kõiv viivad läbi seminarid EPA 2021 messil

‹ Kõik uudised

Villy Lopman ja Keidi Kõiv viivad läbi seminarid EPA 2021 messil

Kõige soodsam viis vaidluste lahendamiseks on vaidluste ennetamine ja ettenähtud mängureeglite arvestamine. Paraku pole mängureeglid osapooltele alati üheselt mõistetavad ning sageli võib ebaolulisest pisiasjast tekkida pikki aastaid vältav kulukas kohtuprotsess.

Advokaadibüroo RASK advokaadid Villy Lopman ja Keidi Kõiv viivad kolmapäeval, 13. oktoobril  EPA 2021 messil läbi 2 kasulikku seminari, milles selgitavad nii kohtulahendite kui isikliku praktika pinnalt nn “kirjutamata mängureegleid” suhtluses Maksu- ja Tolliameti kui ka PRIAga.

Äramärkimist väärib antud seminaride puhul ka asjaolu, et mõlemad advokaadid on ise samades asutustest varasemalt töötanud: Villy Lopman Maksu-ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning Keidi Kõiv PRIA nõunikuna.

Registreerimine seminaridele on avatud: