Uudised

Marina Lapidus toob välja ehitise garantiiga kaasnevad riskid

‹ Kõik uudised

Marina Lapidus toob välja ehitise garantiiga kaasnevad riskid

Juba kaheksa aastat ei kaasne ehitusega automaatselt garantiid, aga sellega seotud küsimused tekitavad siiani segadust.

Kuigi uus ehitusseadustik, millega kaotati üldise ehitise garantii kohustuse kehtivuse, jõustus juba 1. juulil 2015, tekib siiani küsimusi ehitise garantii kehtivusest ja olemusest. Samuti on vahel ehitajatel ja nende klientidel keeruline eristada ehitusepingust tulenevat ehitaja vastutust ja garantiid. Tegemist on kahe erineva õigussuhtega, kuigi vahel kasutatakse neid ekslikult sünonüümidena.

Ehituslehele kirjutatud artiklis selgitab autor peamisi ehitise garantiiga seotud nüansse, millele ehitajad peaksid eelkõige tähelepanu pöörama ehituslepingu sõlmimisel.