Uudised

Villy Lopman ja Karmen Kaplinski viisid koostöös Rahandusministeeriumiga läbi koolituse teemal üldplaneeringud ning omandikitsendused

‹ Kõik uudised

Villy Lopman ja Karmen Kaplinski viisid koostöös Rahandusministeeriumiga läbi koolituse teemal üldplaneeringud ning omandikitsendused

11.detsembril koolitasid RASK advokaadid koostöös Rahandusministeeriumiga planeerimisvaldkonna spetsialiste ja kohalike omavalituste ametnikke. Teemaks olid planeerimismenetluse käigus omavalitsuse poolt seatavad erinevad omandikitsendused. Koolitusel anti ülevaade Riigikohtu ning alama astme kohtute praktikas tekkinud seisukohtadest ning tõlgendustest seoses kohaliku omavalitsuse õigusega seada üldplaneeringuga piiranguid raietele.

 

Kohaliku omavalitsuse õigused seoses raiete piiramisega on olnud pikalt diskussiooniobjektiks. Teema on eriti aktuaalne ka põhjusel, et käesoleval ajal koostavad omavalitsused uusi üldplaneeringuid ning nn metsadebatt on jõudnud pea igasse omavalitsusse. Antud põhjusel on mõistlik üle vaadata, kas ja kui palju konfliktküsimusi on tegelikkuses juba kohtupraktikas vastuse saanud ning kus üldse asuvad piirangute seadmise kitsaskohad.  


Koolituse materjalid on leitavad siit: https://planeerimine.ee/koolitused-leht/koolitusmaterjalid-2020/