Uudised

Karmen Pähkla uurimus Euroopa Nõukogu õiguse mõjust Eesti haldusõigusele ilmub sügisel Oxford University Pressi poolt väljaantavas raamatus.

‹ Kõik uudised

Karmen Pähkla uurimus Euroopa Nõukogu õiguse mõjust Eesti haldusõigusele ilmub sügisel Oxford University Pressi poolt väljaantavas raamatus.

RASKi advokaat Karmen Pähkla ning Tartu ringkonnakohtunik Madis Ernits PhD analüüsisid Euroopa Nõukogu õiguse mõju Eesti haldusõigusele. Analüüsi raames on hinnatud Euroopa Nõukogu erinevate konventsioonide ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika mõju haldusõiguse põhimõtete kujunemisele ja sisustamisele Eesti õiguses.

 

Analüüs on läbiviidud rahvusvahelise projekti raames, milles 28 Euroopa Nõukogu liikmesriigi haldusõiguse eksperti hindasid Euroopa Nõukogu õiguse mõju hea halduse põhimõtte kujunemisele nende jurisdiktsioonis. Projekti eesmärgiks oli leida ühiseid jooni hea halduse põhimõtte sisustamisel erinevate Euroopa riikide poolt. Projekti tulemusena ilmub 2020 sügisel Oxford University Pressi poolt avaldatav raamat Good Administration and the Council of Europe: Law, Principles and Effectiveness