Uudised

Riigikohus: Maksuametil pole õigust nõuda juhatuse liikmelt ilma selge põhjenduseta isikliku pangakonto filtreerimata väljavõtet

‹ Kõik uudised

Riigikohus: Maksuametil pole õigust nõuda juhatuse liikmelt ilma selge põhjenduseta isikliku pangakonto filtreerimata väljavõtet

Eelmisel nädalal tegi Riigikohus märgilise otsuse, milles rõhutab maksumaksja eraelu puutumatuse tähtust ja selle kaitse vajadust maksumenetluses.

Täpsemalt jõudis Riigikohtusse vaidlus, milles Maksu- ja Tolliamet nõudis maksukontrollis oleva äriühingu endiselt juhatuse liikmelt isikliku pangakonto filtreerimata väljavõtet peaaegu kahe aasta pikkuse perioodi kohta. Maksuhaldur põhjendas, et soovib kontrollida endise juhatuse liikme rahaliste vahendite päritolu, mille arvelt äriühingule laenu anti. Maksuhaldur aga ei selgitanud omalt poolt, kuidas on endise juhatuse liikme rahaliste vahendite päritolu seotud ettevõtte maksukohustusega. Või miks ei piisa ettevõtte maksukohustuse uurimiseks juhatuse liikme esitatud selgitustest, filtreeritud pangakonto väljavõttest ning laenulepingutest.

Riigikohus ütles oma otsusega, et maksuhalduri korraldus näha juhatuse liikme filtreerimata kontoväljavõtet peaaegu kahe aastase perioodi kohta riivab ulatuslikult inimese eraelu puutumatust.
Kas ja mis tingimustel võiks selline nõue olla õiguspärane, tuleb antud vaidluses uuesti hinnata ja sisustada Ringkonnakohtu poolt.

Mida sellest järeldada?


>> Alati tasub lugeda ja hinnata maksuhalduri korraldusi kriitiliselt.
>> Ebaproportsionaalsetena näivate nõuete ja korralduste puhul tasub küsida maksuhaldurilt täpsemaid põhjendusi või konsulteerida päringu õiguspärasuses ja edasiste sammude osas enda õigusnõustajaga.

Ülevaate koostas: vandeadvokaat Annika Soom.