Uudised

Marina Lapidus kirjutab 1. oktoobril lisanduvast kohustusest ehitusettevõtjatele

‹ Kõik uudised

Marina Lapidus kirjutab 1. oktoobril lisanduvast kohustusest ehitusettevõtjatele

1. oktoobril 2023 jõustub maksukorralduse seadusemuudatus, millega luuakse õiguslik alus töövõtuahela ning töökohal viibitud aja kindlaks määramiseks ning sätestatakse rida täiendavaid kohustusi ehitusettevõtjatele.


Seaduse muudatuse vajaduse tingis kolm peamist põhjust:

  • ehitussektori keskmisest suurem maksurisk, mis seondub osalise ümbrikupalga maksmisega ja valeandmete esitamisega käibemaksukohustuse vähendamiseks;
  • välismaalastest töötajate osas töötamise tingimuste rikkumine ja sellistel töötajatel Eestis viibimise ja töötamise seadusliku aluse puudumine;
  • töökeskkonna nõuete rikkumine, nt töötajate juhendamata jätmine, puudulik tööohutuse süsteem ja puudulik turvavarustus.

Seaduse muudatusega sätestatakse töövõtuahela ja töötamise kestuse andmetest moodustuva andmekogu õiguslik alus, kogutavate andmete liigid, peatöövõtja ja ehitusettevõtja kohustused seoses andmete kogumise ja esitamisega ning isikute ehitusplatsil viibimise kontrollimisega, andmete esitamise ja parandamise tingimused, samuti järelevalve andmete kogumise ja esitamise üle ning sunnimeetmed kohustuste täitmise tagamiseks (sunniraha).


Täispikka artiklit saab lugeda Ehistuslehest:  1. oktoobrist lisandub ehitusettevõtjatele uus kohutus: mis on töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteem, kes seda täitma peab ja millised trahvid kaasnevad kohustuse täitmata jätmisega? – Ehitusleht