Uudised

Keidi Kõiv viib Riigihangete Teabepäeval läbi koolituse pakkujate hoolsuskohustusest

‹ Kõik uudised

Keidi Kõiv viib Riigihangete Teabepäeval läbi koolituse pakkujate hoolsuskohustusest

31. märtsil toimub virtuaalne Riigihangete Teabepäev, mille eesmärgiks on üheskoos hankijate ja pakkujatega analüüsida riigihangete valdkonna tänaseid kitsaskohti ja probleemseid juhtumeid ning nendega kaasnevaid muudatusi riigihangete maastikul.

 
RASKi riigihangete valdkonna spetsialist Keidi Kõiv viib konverentsil läbi koolituse pakkujate hoolsuskohustusest, milles annab ülevaate pakkujate „vaikivatest“ kohustustest, millega peavad pakkujad arvestama menetluses osalemisel, pakkumust koostades kui ka hilisemal lepingu täitmisel.


Keidi Kõiv on laiapõhjalise kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel. Keidi on osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Samuti on ta pikalt praktiseerinud erasektoris, nõustades advokaadina nii riigiasutusi kui ka taotlejaid strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise ning järelkontrolli faasis.


Täpsem info ja registreerimine: https://koolitusturg.ee/koolitussundmused/31-03-21-riigihangete-teabepaev-tallinnas/