Keidi Kõiv

Keidi on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel.

Keidil on pikaajaline taust avalikust sektorist. Varasemalt on ta osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Ühtlasi on ta olnud pikalt nõustajaks nii hankijatele kui pakkujatele – sj ka eraettevõtjana, aidates teiste hulgas nii riigiasutusi kui ka taotlejaid erinevatel riigihangete teemadel ning Euroopa Liidu rahastusega seotud projektide kirjutamisel.

Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele.

Lisaks hangetele omab Keidi laiaulatuslikku kogemust vaidluste lahendamisel, olles oma senise karjääri jooksul esindanud hulgaliselt kliente erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus.

Keidi nõustab kliente ka erinevates tööõigusega seonduvates küsimustes.