Kihnu Veeteede edukas esindamine avalikul konkusil 4 uue liinilepingu sõlmimiseks.

Sisu

RASK nõustas Kihnu Veeteed Maanteeameti poolt avaliku teenindamise otselepingu sõlmimiseks korraldatud konkursil, mille sisuks oli Kihnu-Munalaid, Munalaid-Manilaid, Sõru-Triigi ja Rohuküla-Sviby parvlaevaliinidele vedaja leidmine. Kõnealune konkurss kuulutati välja 2020. a veebruaris ning selle tulemusena osutus RASKi klient võitjaks pakkumuse mahuga 4 370 054 eurot.

RASK nõustas Kihnu Veeteed haldusmenetluses, milles teiseks jäänud pakkuja vaidlustas konkursi tulemusi kinnitava Maanteeameti peadirektori käskkirja ja vaideotsuse. Halduskohus nõustus oma otsuses RASKi poolt esitatud argumentatsiooniga kliendi kaitseks ning Kihnu Veeteedega sõlmitud avaliku teenindamise lepingud eelviidatud parvlaevaliinide teenindamiseks jäid kehtima.

Kihnu Veeteed AS on on Eesti üks suuremaid reisijateveo meretranspordile spetsialiseerunud ettevõtteid. Kihnu Veeteed on teenindajaks kuuele Eesti väikesaarele: Kihnu, Manilaid, Ruhnu, Vormsi, Aegna, Piirissaar ning Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele laevanliinile.