Eesti suurima hambaravi kliinikute grupi UNIMED nõustamine.

Sisu

RASK nõustab Eesti suurimat hambaraviteenuste- ja ortodontiateenuste gruppi UNIMED Ühendatud Kliinikud kõigis ettevõtte igapäevase majandustegevuse korraldamisega seotud küsimustes. RASKi õiguseksperdid on konsulteerinud UNIMEDi nii tervishoiuvaldkonna spetsiifiliste õigusprobleemide lahendamisel kui ka erinevates ühinguõiguslikes ning riigihangete alastes küsimustes.

Aastal 2015 nõustas RASK ettevõtet ja tema osanikke UNIMED kontserni loomise ja uute ühingute liitmisega seotud küsimustes - alates BaltCap’i investeerimisest kontserni eelkäijasse Ortodontiakeskus OÜ-sse, kliiniku omandamisest Medicum AS-lt kuni UNIMED kontserni loomiseni.

Unimed Kliinikud OÜ on Eesti üks suuremaid erameditsiinikeskusi, mille alla koonduvad erinevad kliinikud koos oma valdkonna parimate tervishoiu spetsialistidega - sh ortodontiakeskus, hambakliinik, hambalabor, unekeskus, eriarstide vastuvõtud ja päevakirurgia osakond.