Karl Erik Esko


Karl Erik on spetsialiseerunud äri- ja finantsõiguse valdkonnale, keskendudes ühinemis- ja ülevõtmistehingutele (M&A) ning finantseerimisstruktuuride väljatöötamisele.

Karl Erik nõustab kliente nende igapäevategevuses kui ka keerukamate tehingute läbiviimisel ning vaidluste lahendamisel. Tehnoloogiahuvilisena omab Karl Erik põhjalikke teadmisi eri IT-platvormidel põhinevatest ärimudelitest, samuti valdkonnaspetsiifilisest õigusruumist, mistõttu on ta hinnatud partner fin-tech, startup ja ka küberturvalisuse valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele.

Karl Erik hoiab end aktiivselt kursis euroopaüleses äritegevuses  määravat rolli omavate EL direktiivide ja regulatsioonide muudatus- ja täiendusettepanekutel, sh rahapesu tõkestamise ning andmekaitse- ja intellektuaalse omandi debattidel. Antud valdkondades viib Karl Erik läbi ka ettevõtjatele suunatud koolitusi.