"image/png", "size"=>13146, "width"=>605, "height"=>520, "url_http"=>"http://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url_https"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "schemeless_url"=>"//www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png", "url"=>"https://www.rask.ee/photos/RASK_600x600.png"}">

Rahvusvahelise e-piletisüsteemide pakkuja Ridango nõustamine.

Sisu

RASK nõustab rahvusvahelist e-piletisüsteemide pakkujat Ridango kõigis igapäevase majandustegevusega seotud küsimustes.

RASK nõustab ettevõtet lisaks igapäevaste õigusküsimuste lahendamisele ka piiriüleses tegevuses ning rahvusvaheliste tehingute sõlmimisel. Aastal 2016 nõustas RASK Ridangot Rootsis suure koostöölepingu sõlmimisel ühe Põhjamaade suurima telekommunikatsiooni ettevõttega. Samuti on RASK nõustanud Ridangot Ukraina turule sisenemisel.

Ridango AS on aastal 2009 loodud rahvusvaheline tehnoloogiaettevõte, mis tegeleb uudsete ühistranspordi pileti- ja makselahenduste välja töötamisega ning reaalajas toimivate infosüsteemide loomisega. Tuntuimad Eestis kasutusel olevad Ridango e-piletisüsteemid on Tallinna Ühiskaart, Tartu e-pilet ja ID-Pilet.