Timo Kullerkupp

Tegevusvaldkonnad

Tehnoloogia - valdkonna juht
Finantseerimine ja pangandus - valdkonna juht
Lennundus ja laevandus - valdkonna juht
Tervishoid - valdkonna juht

Ärinõustamine ja M&A
Infrastruktuur ja energeetika
Perekond ja pärimine

timo.kullerkupp@rask.ee

Timo  on väga laia kogemustepagasiga äri- ja lepinguõiguse valdkonna ekspert, kes spetsialiseerunud rahvusvaheliste tehingute läbiviimisele ning välisinvesteeringutega seonduvate õigusküsimuste lahendamisele.

Timo on praktiseerinud 10 aastat vandeadvokaadina, nõustades igapäevaselt erineva profiiliga kliente suuremates ühinemis- ja omandamistehingutes, keeruliste ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel ning äriühingute restruktureerimisel. Timol on seejuures märkimisväärne kogemus nii tehnoloogia, lennundus, pangandus kui ka tervishoiu valdkonna nõustamisel.

Timo tunneb hästi Skandinaavia turgu ning on aidanud paljusid Eestisse asunud välisinvestoreid õigusalaste kui ka üldisemate äritegevuse ümberasumisega seonduvate küsimuste lahendamisel. Timo on ametlikuks koostööpartneriks ka EASi Välisinvesteeringute keskusele, aidates õigusalastes küsimustes Eestisse investeerimist planeerivaid välisinvestoreid ning panustades Eesti tutvustamisele välisturgudel.

Varasemalt on Timo osalenud õigusloomes – peamiselt tervishoiuvaldkonda reguleerivate õigusaktide ning e-tervise infosüsteemide väljatöötamisel Sotsiaalministeeriumis.