Timo Kullerkupp

Timo on laia kogemustepagasiga äri- ja lepinguõiguse valdkonna ekspert, kes on spetsialiseerunud rahvusvaheliste tehingute läbiviimisele ning välisinvesteeringutega seonduvate õigusküsimuste lahendamisele.

Timo on praktiseerinud ligi 10 aastat vandeadvokaadina, nõustades igapäevaselt erineva profiiliga kliente suuremates ühinemis- ja omandamistehingutes, keeruliste ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel ning äriühingute restruktureerimisel. Timol on seejuures märkimisväärne kogemus nii tehnoloogia, lennundus, pangandus kui ka tervishoiu valdkonna nõustamisel.

Timo tunneb hästi Skandinaavia turgu ning on aidanud paljusid Eestisse asunud välisinvestoreid õigusalaste kui ka üldisemate äritegevuse ümberasumisega seonduvate küsimuste lahendamisel. Timo on ametlikuks koostööpartneriks ka EASi Välisinvesteeringute keskusele, aidates õigusalastes küsimustes Eestisse investeerimist planeerivaid välisinvestoreid ning panustades Eesti tutvustamisele välisturgudel.

Varasemalt on Timo osalenud õigusloomes – peamiselt tervishoiuvaldkonda reguleerivate õigusaktide ning e-tervise infosüsteemide väljatöötamisel Sotsiaalministeeriumis.